902 )การพัฒนาทำความสะอาดแนวรั้ว ปลูกกล้วยน้ำหว้า ของกลุ่มเลี้ยงโคตำบลบัลลังก์

วันอาทิตย์ที่  12  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมกับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโค ม.10,12,13,14 และเยาวชนตำบลบัลลังก์ พัฒนาทำความสะอาดแนวรั้ว และกิจกรรมปลูกกล้วยน้ำหว้า มะพร้าวน้ำหอม ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ และให้น้ำหญ้าเนเปียที่ปลูกใหม่เพื่อขยายพันธ์ภายใต้ “โครงการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ประชารัฐสามัคคี ” เพื่อเพิ่มอาหารสัตว์ให้แก่โค กระบือ  โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก อบต.สายออ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำในการสร้างความชุ่มชื้น สำหรับพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และแปลงปลูกหญ้าเสเปีย ณ แปลงปลูกหญ้าอาหารสัตว์ประชารัฐสามัคคี ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยการพัฒนาทำความสะอาดแนวรั้ว ปลูกกล้วยน้ำหว้า ของกลุ่มเลี้ยงโคตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 12 ก.พ. 60 เวลา 14:57 น. โดย super