900 )ร่วมกับสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคฯ ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้กลาง เทศบาลตำบลบัลลังก์

วันเสาร์ที่  11  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 13.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมกับสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคฯ พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ/ฟาร์มกลาง ทต.บัลลังก์, เวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมสมาชิกเกษตรกร รร.ข้าวโพด,รร.อ้อยสะอาด (บัลลังก์โมเดล) ณ แปลงข้าวโพดเพื่อการขยายเมล็ดพันธ์และแปลงพันธ์อ้อยสะอาด บ้านเมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยร่วมกับสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคฯ ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้กลาง เทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 11 ก.พ. 60 เวลา 8:55 น. โดย super