893 )ปิดน้ำเพื่อเติมแก้มลิงระบบพวงบึงโนนเจดีย์ ณ ประตูระบายน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 16.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับผู้นำและประชาชน ม.1,19 กระทำการเปิดน้ำเพื่อเติมแก้มลิงระบบพวงบึงโนนเจดีย์ ณ ประตูระบายน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ และตรวจความพร้อมเตรียมกระทำพิธีส่งมอบแก้มลิงระบบพวงที่ดำเนินการเสร็จแล้ว (3ใน 6 แห่ง ของ สนภ.5 นทพ.) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยพลตรีธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานส่งมอบร่วมกับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ณ บึงโนนเจดีย์ ม.1, บึงคำคู ม.3, บึงหนองศาลา ม.11 ต่อจากนั้นเดินทางตรวจเยี่ยมชุดเครื่องจักร ของทรัพยากรน้ำภาค 5 เตรียมเข้าดำเนินการขุดลอกแก้มลิงระบบพวง ณ บึงหนองกก ม.5 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยปิดน้ำเพื่อเติมแก้มลิงระบบพวงบึงโนนเจดีย์ ณ ประตูระบายน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ

ข่าว ณ วันที่ 09 ก.พ. 60 เวลา 12:49 น. โดย super