891 )ประชุมสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตำบลบัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่  9  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 13.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการประชุมสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตำบลบัลลังก์ เพื่อเตรียมการจัดงาน “มหกรรมปศุสัตว์โคราช” ใน 21-22 ก.พ.60 ผู้ร่วมประชุมทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการเป็นเจ้าภาพ จึงขอเป็นส่วนสำคัญ โดยสมาชิกทุกคนจะมาร่วมเตรียมงาน/เตรียมความพร้อม และนำอาหารมารับประทานร่วมกัน ในวันที่ 10,11,12,19,20 ก.พ.60 วันละ 40-60 คน โดยมีผู้แทนปศุสัตว์ อ.โนนไทย ประชุมวางแผนงานร่วมกัน ณ อาคารผู้สูงอายุฯ ทต.บัลลังก์ประชุมสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 09 ก.พ. 60 เวลา 17:41 น. โดย super