890 )สำรวจเส้นทางเพื่อประมาณการงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนการซ่อมแซมถนนลาดยาง

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  15.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยสิบเอกเทพธนกฤต  แพงดี  ผู้อำนวยการกองช่าง  สำรวจเส้นทางโคกสวาย – ลำเชียงไกร  กม. 4+730 – กม. 5+580  เพื่อประมาณการงบประมาณและจัดส่งจังหวัดฯ  ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมลาดยางฯ  โดยวิธี(Pavement  in  Place  Rcycling)  ตามแบบของทางหลวงชนบทปี  2560  ต่อไป  ณ  พื้นที่บ้านโพนไพล  ตำบลพังเทียม  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา  เขตพื้นที่ติดกับตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาสำรวจเส้นทางเพื่อประมาณการงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนการซ่อมแซมถนนลาดยาง

ข่าว ณ วันที่ 08 ก.พ. 60 เวลา 8:11 น. โดย super