889 )ต้อนรับนายณรงค์ แก้วสัญญา รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เพื่อหารือดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ

วันพุธที่  8  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายณรงค์  แก้วสัญญา  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  และคณะ  เพื่อหารือดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ  ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  สำหรับฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  ณ  ห้องรับรองฯ  และสำรวจพื้นที่ฐานข้อมูลเบื้องต้น  ในการดำเนินกิจกรรม  ณ  พื้นที่ทางการเกษตรและวัดบัลลังก์  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาต้อนรับนายณรงค์ แก้วสัญญา รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เพื่อหารือดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ

ข่าว ณ วันที่ 08 ก.พ. 60 เวลา 16:08 น. โดย super