888 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบเพลิงไหม้กระท่อมนายถนอม เจิมขุนทด

วันจันทร์ที่  6  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  17.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  เดินทางไปดูกระท่อมของนายถนอม  เจิมขุนทด  บ้านเลขที่  92  บ้านบัลลังก์  หมู่ 11  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  กรณีเกิดเหตุเพลิงไม้ทำให้สูญเสียทรัพย์สิน  โดยเบื้องต้นทางนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  ได้มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้ประสบเหตุไฟไหม้ในคร้ังนี้  และหาแนวทางในการช่่วยเหลือต่อไปนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบเพลิงไหม้กระท่อมนายถนอม เจิมขุนทด

ข่าว ณ วันที่ 06 ก.พ. 60 เวลา 8:58 น. โดย super