887 )ประธานมอบเงินผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  09.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการมอบเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  20  ราย ๆ ละ  2,000.-  บาท  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาประธานมอบเงินผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 02 ก.พ. 60 เวลา 15:26 น. โดย super