886 )ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และรักษาความสะอาด

วันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  16.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  และรักษาความสะอาดตามโครงการ  “บ้านสวย  เมืองสุข”  ณ  บ้านกุดเวียน  หมู่ 4  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และรักษาความสะอาด

ข่าว ณ วันที่ 04 ก.พ. 60 เวลา 8:21 น. โดย super