885 )ประธานการส่งมอบโคแม่พันธุ์(วากิว) ให้กับสมาชิกโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2560  เวลา  11.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการส่งมอบโคแม่พันธุ์ (วากิว)  ให้กับสมาชิกโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ  จำนวน  10  ราย ๆ ละ  5  ตัว  มูลค่า  2,500,000.-  บาท  โดยมี ผศ.เอกราช  หนูแก้ว  อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา / ทีปรึกษาสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อโคราชวากิว  สุรนารี  จำกัด  นายเดชรักษา  ทัพทวี  ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ  คณะกรรมการสหกรณ์ฯ  รวมทั้งคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมพิธีมอบโคดังกล่าว  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาประธานการส่งมอบโคแม่พันธุ์(วากิว) ให้กับสมาชิกโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ

ข่าว ณ วันที่ 04 ก.พ. 60 เวลา 12:09 น. โดย super