884 )ต้อนรับนายนุกูน ฟรีสันเทียะ กำนักตำบลบ้านวัง หารือการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล

วันศุกร์ที่  3  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  09.30  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายนุกูน  ฟรีสันเทียะ  กำนันตำบลบ้านวังและคณะ  เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการ/งบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบลเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน  และร่วมสำรวจเส้นทางสายบ้านคูเมืองใหม่  หมู่ 18  ตำบลบัลลังก์ ถึงบ้านถนนวารีย์  ถึงบ้านวัง  ตำบลบ้านวัง  และเส้นทางบ้านหนองแวง หมู่ 2 ตำบลบัลลังก์  ถึงบ้านดอนตำแย  ถึงบ้านถนนวารีย์  ตำบลบ้านวัง  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาต้อนรับนายนุกูน ฟรีสันเทียะ กำนักตำบลบ้านวัง หารือการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล

ข่าว ณ วันที่ 03 ก.พ. 60 เวลา 11:15 น. โดย super