883 )ตรวจการดำเนินงานซ่อมปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย

วันศุกร์ที่  3  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  13.30  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานซ่อมปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย  ระยะทาง  13  กิโลเมตร  และตรวจการปรับปรุงแปลงเกษตรเพื่อทำการเพาะปลูกนอกฤดูการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาตรวจการดำเนินงานซ่อมปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย

ข่าว ณ วันที่ 03 ก.พ. 60 เวลา 16:44 น. โดย super