882 )ประชุมสรุปผลดำเนินงานโครงการ “เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” (บัลลังก์โมเดล)

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์  2560  เวลา  15.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับคุณปฐพี  เจนกุลประสูตร  ผู้บริหารพัฒนาธุรกิจและคุณภาณุวัฒน์  วงศ์จันทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ  บริษัท  กรุงเทพโปรดิ๊ว  จำกัด (มหาชน)  เข้าพบเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ “เกษตรพึ่งตน  ข้าวโพดยั่งยืน”  บัลลังก์โมเดล  ฤดูการที่ผลิตผ่านมา  มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  17  หมู่บ้าน  381  ราย  742  แปลง  7,943  ไร่  ผู้รับเหมาเก็บเกี่ยว  14  คัน  ขนส่ง  17  คัน  ปริมาณรับซื้อ  4,071  ตัน  มูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น  31,424,436  บาท  และแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีในตำบลบัลลังก์  ภายใต้”การพัฒนแหล่งผลิตด้วยเกษตรกรสมัยใหม่”  ในฤดูการผลิตตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด  4.0  นักปกครองสู่ครีเอทีฟสร้างความมั่งคั่ง  และนโยบายเกษตรแปลงใหญ่  ไทยแลนด์  4.0 ของรัฐบาล  ณ  ห้องรับรองเทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาประชุมสรุปผลดำเนินงานโครงการ “เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” (บัลลังก์โมเดล)

ข่าว ณ วันที่ 03 ก.พ. 60 เวลา 14:09 น. โดย super