881 )ต้อนรับหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พมจ. และเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่  1  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับคุณบุญสม  แช่มสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พมจ.นครราชสีมา  เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนสภาเด็กและเยาวชน  ศูนย์พัฒนาครอบครัว และการเสนอขอรับการสนับสนุนกองทุนต่าง ๆ  ณ  ห้องประชุมประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลบัลลังก์ต้อนรับหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พมจ. และเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 01 ก.พ. 60 เวลา 12:43 น. โดย super