879 )การปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการ “บ้านสวย เมืองสุข” บ้านกุดเวียน หมู่ 4

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม  2560 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ปล่อยขบวนรถไถ(ฟาร์มแทรกเตอร์) เพื่อไถดะ ไถพรวน ตีละเอียด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ถนนสายโคกสวาย – ลำเชียงไกร โดยการปลูกปอเทือง ตามโครงการ “บ้านสวย เมืองสุข” โดยการนำของผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ม.4 ให้การสนับสนุนเครื่องจักร ร่วมกับคณะผู้บริหาร, สท., ปลัด และพนักงาน ร่วมดำเนินการ ณ บริเวณบ้านกุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการ “บ้านสวย เมืองสุข” บ้านกุดเวียน หมู่ 4

ข่าว ณ วันที่ 29 ม.ค. 60 เวลา 17:49 น. โดย super