877 )ประชุมคณะทำงานโครงการ “บ้านสวย เมืองสุข”

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการ “บ้านสวย เมืองสุข” ณ ห้องรับรองฯ, เวลา 14.00 น. นายทรงยศ แสนกล้า ผู้จัดการฝ่ายการค้าวัตถุดิบฯ เข้าพบเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาระบบส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชนอกฤดู ของบริษัท RIVULIS จากประเทศอิสราเอล ณ ห้องปฏิบัติราชการฯ, เวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานช่วยเหลือประชาชนทำการย้ายรั้วที่รุกล้ำแนวเขตถนนทางราชการสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ บริ เวณ ม.4 และตรวจการก่อสร้างถนนแคปซีล ณ สันอ่างเก็บน้ำหนองกก ม.8 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยประชุมคณะทำงานโครงการ “บ้านสวย เมืองสุข”

ข่าว ณ วันที่ 27 ม.ค. 60 เวลา 12:32 น. โดย super