875 )การสำรวจแหล่งน้ำที่ต้องการขุดเพิ่มเติมร่วมกับ ร.อ.รัชฎาบดินทร์ฯชุดปฏิบัติงานงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำ

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำที่ต้องการขุดลอกเพิ่มเติมร่วมกับร้อยเอกรัชฎาบดินทร์ ชาญวิทยาณัฎฐ์  หัวหน้าชุดปฏิบัติงานงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำ  สำนักงานพัฒนาภาค ๕  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  โดยมีเจ้าอาวาสฯ  ผู้ใหญ่บ้าน  ผอ.กองช่างฯ  ร่วมสำรวจเพื่อจัดทำแผน  สำหรับนำเข้าแผนงาน/โครงการขุดลอก  เป็นแก้มลิงระบบพวงให้สมบูรณ์  ณ  บึงโพธิ์ตาสี  หมู่ ๑๐  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาการสำรวจแหล่งน้ำที่ต้องการขุดเพิ่มเติมร่วมกับ ร.อ.รัชฎาบดินทร์ฯชุดปฏิบัติงานงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำ

ข่าว ณ วันที่ 26 ม.ค. 60 เวลา 17:49 น. โดย super