874 )ประชุมโครงการหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข” ประจำปี 2560

วันพุธที่  25  มกราคม  2560  เวลา  11.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมโครงการหมู่บ้านดีเด่น  “บ้านสวย  เมืองสุข”  ประจำปี 2560  ณ  ห้องรับรองฯ  พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ  ณ  บ้านกุดเวียน  หมู่ที่ 4  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาประชุมโครงการหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข” ประจำปี 2560

ข่าว ณ วันที่ 25 ม.ค. 60 เวลา 14:53 น. โดย super