873 )ให้สัมภาษณ์โครงการบัลลังก์โมเดล และลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานในพื้นที่

วันจันทร์ที่  23  มกราคม  2560  เวลา  10.30  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว  ช่อง 8  TNN24  ประเด็นความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ  “บัลลังก์โมเดล”  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ตอนล่าง  , การพัฒนาลุ่มน้ำฯ  ที  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีกรุณาสนับสนุนงบประมาณกว่า  1,565  ล้านบาท  และโครงการผันน้ำจากแม่น้ำชี  (บ้านหนองคู)  – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง  ตำบลบัลลังก์  รวมทั้ง  โครงการผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ตอนบน  เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง/ปัญหาอุทกภัย  ตามนโยบายของรัฐบาลโดยหน่วยทหารพัฒนา  (พลเอกหัสพงษ์  ยุวนวรรธนะ  ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  แจ้งให้รีบเสนอโครงการฯ)  ร่วมกับกรมชลประทาน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ  ห้องปฏิบัติราชการฯ ให้สัมภาษณ์โครงการบัลลังก์โมเดล และลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานในพื้นที่

ข่าว ณ วันที่ 23 ม.ค. 60 เวลา 12:39 น. โดย super