872 )ประชุมสรุปแผนการดำเนินงาน แนวทางประชารัฐ “บัลลังก์โมเดล ด้านสุขภาพ”

วันศุกร์ที่  20  มกราคม  2560  เวลา  13.30  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมประชุมและกล่าวต้อนรับ  ดร.คมกริช  ฤทธิ์บุรี  สาธารณสุขอำเภอโนนไทย  ประธานเปิดการประชุมสรุปแผนการดำเนินงาน  วว่าด้วยความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ  “บัลลังก์โมเดล  ด้านสุขภาพ”  โดยมีเจ้าอาวาสและพระภิกษุ  ผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ผอ.โรงเรียน  ผอ.รพ.สต.  และอสม.  เข้าร่วมประชุมสรุปและกำหนดแผนการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมร่วมกันโดยเร็ว  ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจาก  พระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์  เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด/บ้านน้อย  กรุณาจะนำคณะสงฆ์เป็นแกนนำและเข้าร่วมโครงการอย่างจริงจัง  กล่าวพบปะเข้าประชุมและกล่าวปิดการประชุมด้วย  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาประชุมสรุปแผนการดำเนินงาน แนวทางประชารัฐ “บัลลังก์โมเดล ด้านสุขภาพ”

ข่าว ณ วันที่ 20 ม.ค. 60 เวลา 14:41 น. โดย super