871 )ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันศุกร์ที่  20  มกราคม  2560  เวลา  10.00  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร  (100 วัน)  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร  โดยมีนายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  เป็นประธานในพิธี  ข้าราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พี่น้องประชาชนร่วมพิธี  ณ  วัดโนนไทย  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

ข่าว ณ วันที่ 20 ม.ค. 60 เวลา 13:08 น. โดย super