867 )นายกเทศมนตรีฯลงพื้นที่ดูการดำเนินงานถนนสายแยกคลองชลประทาน-บ้านเมืองเก่า

วันจันทร์ที่  16  มกราคม  2560  เวลา  17.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  นายสุเทพ  จินากูล  รองนายกเทศมนตรี  ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง  เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกคลองส่งน้ำ-บ้านโกรกหอย-บ้านเมืองเก่า-ปะคำ  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่  และความสะดวกในการขนสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนายกเทศมนตรีฯลงพื้นที่ดูการดำเนินงานถนนสายแยกคลองชลประทาน-บ้านเมืองเก่า

ข่าว ณ วันที่ 16 ม.ค. 60 เวลา 8:17 น. โดย super