865 )รับมอบบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ทต.บัลลังก์

วันศุกร์ที่  13  มกราคม  2560  เวลา  14.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  รับมอบปัจจัยข้าวสารจาก ผอ.อัจฉรา  สาธิมานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัลลังก์สะอาด  ณ  บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์รับมอบบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ทต.บัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 13 ม.ค. 60 เวลา 13:17 น. โดย super