864 )ต้อนรับนายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม  2560  เวลา  10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ให้การต้อนรับนายสุบรรณ  บุตรศรีภูมิ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายประจักษ์  กิติวรรณ  ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย  เพื่อหารือและตรวจสถานที่  รวมทั้งให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง 7 , 9 เตรียมจัดงานมหกรรมปศุสัตว์โคราช  (22-23 กุมภาพันธ์ 2560  ณ  ที่ทำการเทศบาลตำบลบัลลังก์)  ณ  ห้องรับรองฯ  และดูพื้นที่ที่การเทศบาลตำบลบัลลังก์ต้อนรับนายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 13 ม.ค. 60 เวลา 10:22 น. โดย super