863 )นายกเทศมนตรีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี

วันอังคารที่  10  มกราคม  2560  เวลา  11.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมต้อนรับนายปรัชญา  วัชรธนาคม  ที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี  โดยมีคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบัลลังก์  คณะกรรมการสถานศึกษา  พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ  ณ  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี

ข่าว ณ วันที่ 10 ม.ค. 60 เวลา 9:06 น. โดย super