862 )นายกเทศมนตรีประธานประชุมพนักงานเทศบาลประจำเดือนมกราคม 2560

วันจันทร์ที่  9  มกราคม  2560  เวลา  14.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล  ประจำเดือน มกราคม  2560  ในเรื่องของการเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2560  ในวันพฤหัสบดีที่  12  มกราคม  2560  ดำเนินการจัดโดยเทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยมีการประชุมเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่  เต้นท์  เก้าอี้  โต๊ะ  การประสานงานกับหน่วยงาน  และส่วนที่เกี่ยวข้อง  เริ่มเตรียมงานในระหว่างวันที่  10-11  มกราคม  2560  นี้ นายกเทศมนตรีประธานประชุมพนักงานเทศบาลประจำเดือนมกราคม 2560

ข่าว ณ วันที่ 09 ม.ค. 60 เวลา 8:29 น. โดย super