861 )นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผอ.กองช่างฯ ทต.บัลลังก์ เดินทางอวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

วันพุธที่  4  มกราคม  2559  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  นำคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้อำนวยการกองช่าง  เดินทางเข้าอวยพรปีใหม่และกราบขอพร  ดังนี้นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผอ.กองช่างฯ ทต.บัลลังก์ เดินทางอวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

ข่าว ณ วันที่ 04 ม.ค. 60 เวลา 16:16 น. โดย super