860 )นายกเทศมนตรีชี้แจงการก่อสร้างและขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12,ม.13

วันเสาร์ที่  24  ธันวาคม  2559 เวลา 10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมสำรวจ และชี้แจงประชาชนเจ้าของที่ดินติดถนนสายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร-โกรกหอย-เมืองเก่า ต.บัลลังก์-พระทองคำ ที่จะทำการก่อสร้างและขยายผิวถนนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 5.61 กม. ในต้นเดือน ม.ค.60 นี้ ณ บ.โกรกหอย ม.13 และ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยนายกเทศมนตรีชี้แจงการก่อสร้างและขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12,ม.13

ข่าว ณ วันที่ 24 ธ.ค. 59 เวลา 12:12 น. โดย super