859 )โครงการปศุสัตว์แปลงใหญ่ (บัลลังก์โมเดล : บัลลังก์เมืองวัวสวย ควายพันธ์ดี เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง เลื่องชื่อลำเชียงไกร)

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม  2559 เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อมแนวทางการดำเนินงาน และจัดทำข้อมูลเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์แปลงใหญ่ (บัลลังก์โมเดล : บัลลังก์เมืองวัวสวย ควายพันธ์ดี เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง เลื่องชื่อลำเชียงไกร)  ณ อาคารผู้สูงอายุฯ ทต.บัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 26 ธ.ค. 59 เวลา 10:10 น. โดย super