857 )ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยฯ (บัลลังก์โมเดลด้านสุขภาพ)

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยฯ ตามโครงการตำบลจัดการสุขภาพ โคราชเมืองสะอาด (บัลลังก์โมเดลด้านสุขภาพ) บรรยายให้ความรู้โดยนางสงกรานต์ ประจันตะเสน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการฯ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ร่วมดำเนินการ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยฯ (บัลลังก์โมเดลด้านสุขภาพ)

ข่าว ณ วันที่ 22 ธ.ค. 59 เวลา 17:14 น. โดย super