856 )ติดตามผลการดำเนินงานฯ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ “เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” (บัลลังก์โมเดล)

วันพุธที่ 21 ธันวาคม  2559  เวลา 14.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ติดตามผลการดำเนินงานฯ ภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่าย ” ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ “เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” (บัลลังก์โมเดล) ” เพื่อติดผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรโดยตรง  ณ ลาน อตก. บ.โคกพรมต.โนนไทย อ.โนนไทย โดยวันนี้เป็นสุดท้ายในการดำเนินโครงการติดตามผลการดำเนินงานฯ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ “เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” (บัลลังก์โมเดล)

ข่าว ณ วันที่ 21 ธ.ค. 59 เวลา 11:04 น. โดย super