855 )สรุปผลการขายข้าวโพดส่งตรงโรงงาน ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

วันพุธที่ 21 ธันวาคม  2559  เวลา 20.00 น. สรุปผลการขายข้าวโพดส่งตรงโรงงาน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่งเข้าโรงงาน (บ.เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน) ต.โคกกรวดฯ) โดยผ่านจุดรวบรวมที่ลาน อ.ต.ก.นครราชสีมา ต.โนนไทย เมื่อวานและวันนี้ รวม 550 ตัน ค้างรอส่งพรุ่งนี้ที่ อ.ต.ก. 595 ตัน  ผลผลิตข้าวโพด เบอร์ 2 รับซื้อในราคาประกัน 7.90 บาท/กก. สรุปยอดผลผลิตข้าวโพดส่งโรงงาน ตั้งแต่ 13 พ.ย.- 21 ธ.ค.59 รวม 3,300 ตัน ยอดเงินที่เกษตรกรตำบัลลังก์ ได้รับจากโครงการฯประมาณ 26,070,000 บาทสรุปผลการขายข้าวโพดส่งตรงโรงงาน ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนายสุทิน ดาบสันเทียะ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ บ.เมืองเก่า ม.12 ส่งผลผลิตข้าวโพด 80 ตัน ในราคาประกัน 7.90 บาท/กก. ได้รับเงิน 632,000.- บาท

ข่าว ณ วันที่ 21 ธ.ค. 59 เวลา 16:35 น. โดย super