854 )นายกเทศมตรีให้กำลังใจและมอบสิ่งของ ชุดพัฒนาแหล่งน้ำฯ ณ บึงหนองศาลา บ้านบัลลังก์

วันพุธที่ 21 ธันวาคม  2559 เวลา 15.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของ ให้กับชุดพัฒนาแหล่งน้ำ โดยมี ร.อ.รัชฎาบดินทร์ ชาญวิทยาณัฏฐ์ หน.ชุดปฏิบัติงานงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับขณะนำกำลังพลและเครื่องจักร เข้าปฏิบัติงานตามแผนการขุดลอกแหล่งน้ำแก้มลิงระบบพวง แห่งที่ 3 ณ บึงหนองศาลา บ.บัลลังก์ ม.11 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมตรีให้กำลังใจและมอบสิ่งของ ชุดพัฒนาแหล่งน้ำฯ ณ บึงหนองศาลา บ้านบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 21 ธ.ค. 59 เวลา 13:23 น. โดย super