847 )ร่วมรับฟังความคิดเห็น “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย” ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันอังคารที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมรับฟังความคิดเห็น  “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย”  ครั้งที่ ๑  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  โดยมีพลโทชาญชัย  ภู่ทอง  ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น  สนช.  เป็นประธานเปิดเวทีดังกล่าว  ณ  โรงแรมสีมาธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาร่วมรับฟังความคิดเห็น “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย” ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ข่าว ณ วันที่ 20 ธ.ค. 59 เวลา 8:07 น. โดย super