846 )การทำประชาคมแผนตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ พร้อมลงพื้นที่ตรวจงานขุดลอกแก้มลิงระบบพวงฯ

วันศุกร์ที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมประชาคมวางแผนตำบลจัดการสุขภาพ  (ตำบลสุขภาพดี บัลลังก์โมเดล)  โดยมี  ดร.คมกริช  ฤทธิ์บุรี  สาธารณสุขอำเภอโนนไทย  นายไพฑูรย์  วงศ์เวชวินิช  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโนนไทย  ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินรายการ  ณ  วัดคูเมือง  หมู่ที่ ๓  การทำประชาคมแผนตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ พร้อมลงพื้นที่ตรวจงานขุดลอกแก้มลิงระบบพวงฯ

ข่าว ณ วันที่ 16 ธ.ค. 59 เวลา 9:06 น. โดย super