845 )หารือการขับเคลื่อนตำบลต้นแบบสุขภาพดี บัลลังก์โมเดล และให้การต้อนรับแขวงทางหลวงนครราชสีมา

วันศุกร์ที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับ  ดร.คมกริช  ฤทธิ์บุรี  สาธารณสุขอำเภอโนนไทย  นายไพฑูรย์  วงศ์เวชวินิช  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโนนไทย  เพื่อหารือการขับเคลื่อนตำบลต้นแบบสุขภาพดี  บัลลังก์โมเดล  ณ  ห้องรับรองฯ  หารือการขับเคลื่อนตำบลต้นแบบสุขภาพดี บัลลังก์โมเดล และให้การต้อนรับแขวงทางหลวงนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 16 ธ.ค. 59 เวลา 12:34 น. โดย super