844 )พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ว่าการอำเภอโนนไทย (หลังใหม่)

วันจันทร์ที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๗.๓๐  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ว่าการอำเภอโนนไทย  (หลังใหม่)  นายธงชัย  โอฬารวัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  กล่าวรายงาน  โดยนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธี  หลวงพ่อจอย  วัดโนนไทย  ประธานฝ่ายสงฆ์  ข้าราชการ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนชาวอำเภอโนนไทยร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์  ณ  ที่ว่าการอำเภอโนนไทย  พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ว่าการอำเภอโนนไทย (หลังใหม่)

ข่าว ณ วันที่ 12 ธ.ค. 59 เวลา 12:40 น. โดย super