843 )หารือร่วมจัดทำแปลงข้าวโพดต้นแบบ ๑๐๐ ไร่ กับเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด

วันอังคารที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับ ดร.ชนากานต์  กุพชกะ  ผู้บริหารอาวุโสด้านวิเคราะห์และประเมินผลพืชฯ  และคุณทรงยศ  แสนกล้า  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อฯ  บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส  จำกัด  (มหาชน)  เข้าหารือเพื่อร่วมจัดทำแปลงปลูกข้าวโพดต้นแบบ  ๑๐๐  ไร่  ด้วยหลักการและนวัตกรรมที่เหมาะสมหลังการศึกษาดูงานจากประเทศสหรัฐฯ  บราซิล  อาเจนตินา  และออสเตรเลีย  เพื่อให้เกษตรกรโรงเรียนข้าวโพดเรียนรู้การปลูกข้าวโพดอย่างถูกวิธี  สามารถลดต้นทุนและปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น  ณ  ห้องปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบัลลังก์หารือร่วมจัดทำแปลงข้าวโพดต้นแบบ ๑๐๐ ไร่ กับเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด

ข่าว ณ วันที่ 13 ธ.ค. 59 เวลา 12:41 น. โดย super