842 )ประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาจัดทำแผนสุขภาพตำบลบัลลังก์ฯ

วันศุกร์ที่ 9 ธ.ค.59 เวลา 09.00 น. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาจัดทำแผนสุขภาพตำบลบัลลังก์ แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (บัลลังก์โมเดลด้านสุขภาพ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คมกริช ฤทธิ์บุรี สสอ.โนนไทย และคณะ กรุณาเป็นวิทยากรและดำเนินการจัดการอบรมสัมมนา ณ อาคารผู้สูงอายุฯ ทต.บัลลังก์ประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาจัดทำแผนสุขภาพตำบลบัลลังก์ฯ

ข่าว ณ วันที่ 09 ธ.ค. 59 เวลา 14:22 น. โดย super