841 )ขอคำแนะนำการจัดทำแผนของบพัฒนาจากกลุ่มนครชัยบุรินทร์ (งบ 15 ล้านบาท)

วันศุกร์ที่ 9 ธ.ค.59 เวลา 11.30 น. เข้าพบคุณพรทิพย์ ยุทธวารีชัย หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ ภาค ตอ.น.ตอนล่าง 1 เพื่อขอคำแนะนำการจัดทำแผนของบพัฒนาจากกลุ่มนครชัยบุรินทร์ (งบ 15 ล้านบาท) ที่สำนักยุทธศาสตร์ฯ ศาลากลางจังหวัดฯ,เวลา 13.00 น. เข้าพบนายพศวีย์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา, นายมังกร บุญคำ นวก.ชำนาญการฯ,นายสุบรรณบุตรศรีภูมิ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เพื่อขอคำแนะนำการจัดทำแผนขอรับการสนุนงบประมาณโคแปลงใหญ่ และงบด้านปศุสัตว์จากกลุ่มนครชัยบุรินทร์ (งบ 25 ล้านบาท) ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา อ.เมืองฯขอคำแนะนำการจัดทำแผนของบพัฒนาจากกลุ่มนครชัยบุรินทร์ (งบ 15 ล้านบาท)

ข่าว ณ วันที่ 09 ธ.ค. 59 เวลา 12:22 น. โดย super