839 )โครงการ “สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” (จังหวัดเคลื่อนที่)

วันพุธที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมให้การต้อนรับนายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดโครงการ  “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน  บำบัดทุกข์  บำรุงสุขฯ”  (จังหวัดเคลื่อนที่)  โดยนายธงชัย  โอฬารวัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  ผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ข้าราชการ  และประชาชน  ร่วมให้การต้อนรับ  ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย  และเทศบาลตำบลบัลลังก์  พร้อมรับฟังการบรรยายนสรุปการป้องกันปัญหาภัยแล้ง/น้ำท่วม  แบบบูรณาการ , บัลลังก์โมเดลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน , การขับเคลื่อนงานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด ๔.๐  นักปกครองสู่ครีเอทีฟ  สร้างความมั่งคั่ง  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  นายกเทศมนตรี  และสาธิตการสีข้าวและร่วมสาธิตตัดต้นพันธ์อ้อยเพื่อชำขยยายพันธุ์ฯ  ณ  โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์  หมู่ที่ ๒  ตำบลกำปัง  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาโครงการ “สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” (จังหวัดเคลื่อนที่)

ข่าว ณ วันที่ 07 ธ.ค. 59 เวลา 8:16 น. โดย super