838 )ประชุมเตรียมงานต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ตำบลกำปัง

วันอังคารที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดบูทเพื่อต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ณ  ตำบลกำปัง  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ประชุมเตรียมงานต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ตำบลกำปัง

ข่าว ณ วันที่ 06 ธ.ค. 59 เวลา 8:04 น. โดย super