836 )ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันจันทร์ที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๗.๐๙ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจัรตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมพิธีและทำบุญตักบาตร  โดยมีนายธงชัย  โอฬารวัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  นำข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชนทุกหมู่เหล่าในอำเภอโนนไทย  ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ  สามเณร  ๘๙  รูป  ถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  บรมนาถบพิตร  ณ  ที่ว่าการอำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรราชสีมาทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ข่าว ณ วันที่ 05 ธ.ค. 59 เวลา 12:20 น. โดย super