835 )รับสมัครสมาชิกและอบรมโรงเรียนเกษตรกรอ้อยฯ

วันพุธที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  นายธงชัย  โอฬารวัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  กรุณาตรวจเยี่ยม  ให้คำแนะนำและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิกโรงเรียนเกษตรกรอ้อย  ระหว่างการอบรม  ครั้งที่ ๔  (การตัดต้นพันธุ์  การเพาะขยาย  และการดูแลหลังตัด)  โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  เกษตรอำเภอโนนไทย  และจากโรงงานน้ำตาลอ่างเวียน  (กลุ่มวังขนาย)  ร่วมให้การต้อนรับ  ณ  แปลงอ้อยสะอาดโรงเรียนเกษตรกรอ้อย  บ้านสระตะเฆ่  หมู่ที่ ๘  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมารับสมัครสมาชิกและอบรมโรงเรียนเกษตรกรอ้อยฯ

ข่าว ณ วันที่ 30 พ.ย. 59 เวลา 14:07 น. โดย super