834 )ตำบลบัลลังก์ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยฯ

วันพุธที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  กล่าวพบปะพี่น้องประชาชนตำบลบัลลังก์ในวันนี้  เพื่อให้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น.  พร้อมบริการเปิดสมุดบัญชีสมุดเงินฝากและทำบัตร ATM  โดยธนาคารออมสิน  โดยมีนายธงชัย  โอฬารวัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมมาตรวจเยี่ยมและชี้แจงประชาชนที่มารอการต้อนรับให้รับทราบการเข้าถึงสวัสดิการ  การช่วยเหลือเกษตรกร  ประชาชนตามมติ ครม.และนโยบายด้านต่างๆ  ของรัฐบาล  พร้อมนี้ได้เปิดลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกโรงเรียนเกษตรกรอ้อย  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาตำบลบัลลังก์ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยฯ

ข่าว ณ วันที่ 30 พ.ย. 59 เวลา 17:40 น. โดย super