833 )ลงแขกเกี่ยวข้าวอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและสร้างความสามัคคีในชุมชน

วันพุธที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับและกล่าวพบปะพี่น้องประชาชนชาวตำบลบัลลังก์ในวันลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและสร้างความสามัคคีในชุมชน  เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยได้รับความกรุณาจากนายธงชัย  โอฬารวัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  ให้เกียรติเป็นประธาน  ณ  แปลงนาเกษตรกรสมาชิกโรงเรียนชาวนา  หมู่ ๑๙  บ้านโนนเจดีย์  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาลงแขกเกี่ยวข้าวอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและสร้างความสามัคคีในชุมชน

ข่าว ณ วันที่ 30 พ.ย. 59 เวลา 9:40 น. โดย super