831 )ให้การต้อนรับพลตรีธวัชชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค ๕ ฯ

วันพฤหัสบดีที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์   กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับพลตรธวัชชัย  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๕  กองบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย  กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่าง  (แบบไม่เป็นทางการ)  ระหว่างปฏิบัติงานขุดลอกแก้มลิงระบบพวง  ๒ ใน ๔  แห่ง  โดยมีคณะผู้บริหาร  สท  ผู้ใหญ่บ้าน  ให้การต้อนรับ  ณ  วัดโนนเจดีย์  หมู่ ๑  และหลังจาก ผอ.สนภ.๕  เดินทางกลับร้อยเอกรัชฎาบดินทร์  ชาญวิทยาณัฏฐ์  หน.ชุดปฏิบัติการงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำฯ  ได้นำชมการขุดลอกฯ  และร่วมวางแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในโอกาสต่อไป  ณ  บึงโนนเจดีย์  หมู่ที่ ๑  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับพลตรีธวัชชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค ๕ ฯ

ข่าว ณ วันที่ 01 ธ.ค. 59 เวลา 15:08 น. โดย super