830 )พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร  (๕๐ วัน)  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามมินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  โดยมีนายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  เป็นประธานในพิธี  ณ  วัดโนนไทย  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าว ณ วันที่ 01 ธ.ค. 59 เวลา 14:20 น. โดย super