828 )หารือการประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ และรับฟังการชี้แจงแผนการให้บริการสื่อสาร บมจ.กสท.โทรคมนาคม

วันอังคารที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับคุณสุกิจ  ชุ่มฟักกิจ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อหารือการประชุมใใหญ่สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  ที่ห้องปฏิบัติการราชการฯหารือการประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ และรับฟังการชี้แจงแผนการให้บริการสื่อสาร บมจ.กสท.โทรคมนาคมและเวลา  ๑๔.๐๐ น.  นายกเทศมนตรีให้การต้อนรับคุณอนันต์  บุษบา  ผู้จัดการส่วนการตลาดและการขาย  คุณสมพงษ์  แสงศิริ  นายช่างโทรคมนาคม  บมจ.กสท.โทรคมนาคม  (มหาชน)  (CAT  Telecom)  และคณะ  เพื่อชี้แจงและร่วมทำแผนการให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีฯ  รองรับนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  ๔.๐  นักปกครองสู่ครีเอทีฟ  เพื่อความั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืนในอนาคต  ณ  ห้องรับรองเทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 29 พ.ย. 59 เวลา 13:16 น. โดย super