827 )นายกเทศมนตรีร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบตัวอย่าง

วันอาทิตย์ที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เดินทางเข้าร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบตัวอย่าง  “นักพัฒนานักปกครองท้องถิ่นดีเด่น”  ประจำปี  ๒๕๕๙  โดย ฯพณฯพลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย์  องคมนตรีเป็นประธานพิธีฯ  ณ  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  กรุงเทพฯ  นายกเทศมนตรีร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบตัวอย่าง

ข่าว ณ วันที่ 27 พ.ย. 59 เวลา 8:27 น. โดย super